Thành công không đơn thuần đến từ IQ của bạn. Nó đến từ chiến lược và thái độ của bạn. Và nếu bạn muốn có được những kiến thức và kỹ năng để chiến thắng, bạn phải học.Sách là thứ tốt nhất – và rẻ nhất – để bạn nâng cao kiến thức của mình.

Đọc tiếp