price match promise

free 100 days returns

rated excellent

pay with a0 finance

next day delivery

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Khoá học: 30 ngày tinh thông Mind Map  × 1 399,000 
Tạm tính 399,000 
Tổng 399,000 
  • Thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng nội địa hoặc thẻ quốc tế (credit card/mastercard). Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi giao dịch với cổng thanh toán VTCPay. Đơn hàng sẽ được kích hoạt tự động và ngay lập tức sau khi hoàn tất thanh toán.

Thông tin của bạn được sử dụng để thực hiện đơn hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn với website này, và những yêu cầu khác được mô tả tại chính sách riêng tư.

100% secure checkout

We strive to make your shopping experience safe, secure & enjoyable

pay safely with:

>