À, thế là bạn đã chính thức bước vào cánh cửa “trường đời”. Chúc mừng bạn!  Hơn 20 năm cuộc đời tụi mình được ăn được học, được nuôi lớn được dạy dỗ, trải qua bao nhiêu kì thi bên cạnh mấy trò đùa vui với chúng bạn, tất cả là để c-h-u-ẩ-n-b-ị cho ngày này… Ngày

Đọc tiếp