À, thế là bạn đã chính thức bước vào cánh cửa “trường đời”. Chúc mừng bạn!  Hơn 20 năm cuộc đời tụi mình được ăn được học, được nuôi lớn được dạy dỗ, trải qua bao nhiêu kì thi bên cạnh mấy trò đùa vui với chúng bạn, tất cả là để c-h-u-ẩ-n-b-ị cho ngày này… Ngày

Đọc tiếp

Dù là đắm chìm bản thân trong thế giới truyện chữ huyền ảo hay tiêu hoá ý tưởng trong một cuốn sách non-fiction, đọc sách là một trong những cách ý nghĩa nhất để một ngày trôi qua trọn vẹn và kích hoạt tư duy của bạn. Nó cũng là một trong những cách tốt

Đọc tiếp